Centralno igrišče Šmarje pri Jelšah

Kapaciteta: 1000

Sedišča: 400

Oprema: ograja

Kraj: Šmarje pri Jelšah

Domači klub: NK Šmarje pri Jelšah

Naslov: Kolodvorska ulica, 3240 Šmarje pri Jelšah

Morda na prvi pogled ne izgleda tako, ampak dejansko gre za stadion. Ima namreč južno tribuno s sedišči (lesene klopi). Severne tribune ni, tam je cesta, za cesto pa železniška proga. Pomožnega igrišča v bližini ni.