Pod Grajskim gričem

Kapaciteta 1000

Sedišča 63

Oprema ograja, razsvetljava pomožnega igrišča

Kraj Limbuš

Domači klub NK Limbuš-Pekre, NK Limbuš-Pekre

Naslov Limbuška 53, 2341 Limbuš

Igrišče Pod Grajskim Gričem se nahaja neposrdno ob glavni cesti Maribor-Ruše. Grajeno je v smeri vzhod-zahod, nasipi za spremljanje tekme pa se nahajajo na treh straneh igrišča: vzhodni, zahodni in južni. Glavna "tribuna" (oziriroma klopi) je postavljena zelo zanimivo v jugovzhodni vogal igrišča, na vsaki klopi je prostora za sedem gledalcev. Pomožno igrišče je bilo urejeno pred kratkim, ima razsvetljavo in se nahaja na južni strani nad glavnim igriščem.