Centralno igrišče Šmarje pri Jelšah

Kapaciteta 1000

Sedišča 400

Oprema ograja

Kraj Šmarje pri Jelšah

Domači klub NK Šmarje pri Jelšah

Naslov Kolodvorska ulica, 3240 Šmarje pri Jelšah

Morda na prvi pogled ne izgleda tako, ampak dejansko gre za stadion. Ima namreč južno tribuno s sedišči (lesene klopi). Severne tribune ni, tam je cesta, za cesto pa železniška proga. Pomožnega igrišča v bližini ni.