24. januar 2008

Projekt Fazanerija

V murskosoboški Fazaneriji je že nekaj časa aktualen projekt Fazanerija, ki med drugim prinaša dograjen stadion z dvema novima tribunama.

Prenovljeni stadion bo del celostnega projekta rekreacijskega centra Fazanerija, ki je zastavljen zelo ambiciozno. O tem pričata tudi nova drsalna dvorana in hotel, dimenzioniran na približno 200 postelj, ki bosta v neposredni soseščini nogometnega stadiona. Izgradnje stadiona bi se naj lotili jeseni 2008 oziroma najpozneje spomladi leta 2009. Gradbena faza stadiona bo potekala predvidoma tri mesece, vendar pa je ta doba odvisna tudi od vremenskih razmer. Projekt je trenutno v fazi priprave potrebne dokumentacije in usklajevanja le-te z zakonom o javno-zasebnem partnerstvu. Ta del postopka urejajo na Mestni občini Murska Sobota.

Stadion bo bogatejši za dve novi tribuni in sicer za povezavo med glavno in severno tribuno ter vzhodno tribuno (na tem mestu je danes betonsko stojišče). Vzhodna tribuna bo razdeljena na dva dela, ki ju bo ločevala ploščad, sicer nenavadna za nogometne stadione. Ploščad - kot vez in simbol povezanosti ter vpetosti v celostni projekt rekreacijskega centra Fazanerija - bo služila kot novi glavni vhod na stadion ter hkrati kot odrska ploščad za manjše poletne prireditve in kot oder za oper air dogodke na stadionu. Na obstoječi t. i. glavni (zahodni) tribuni, so predvidene zastekljene VIP lože, ki so bile sprva načrtovane na vzhodni (novi) tribuni. Zaenkrat ni predvidena povezava vzhodne tribune s sosednjima - severno in južno, je pa to želja kluba. V vmesnem prostoru med severno in vzhodno ter južno in vzhodno tribuno sta zamišljena dva reflektorja, ki bi naj po trditvah strokovnjakov zadoščala za primerno osvetljenost tekem v večernih terminih. Na novi tribuni na SZ strani stadiona – na povezavi med glavno in severno tribuno – bodo uredili nove VIP lože in uredili možnost vzpostavitve sodobnega PRESS centra, pod tribunami pa zgradili popolnoma nove slačilnice; dosedanje slačilnice pod glavno tribuno bodo na razpolago mlajšim ekipam nogometašev. Vse novo zgrajene tribune bodo nadstrešene na isti način kot že dosedanje. Pod obodom tribun se lahko uredijo novi programi. Pod tribunami je zagotovljen uporabni pas širine približno osem metrov, kar zadošča za nove programe (med drugim tudi fitness in gostinski lokal). Na stadionu je predviden tudi novi digitalni semafor.

Kapaciteta dograjenega stadiona bi naj bila najmanj okrog 6500 sedežev, možno pa je, da se bo končna kapaciteta Fazanerije približala številki 8000. Po načrtu bi naj imela vzhodna tribuna 2000 sedežev, severna tribuna okrog 1000, povezava med severno in glavno tribuno med 1300 in 2000 (točnega podatka še ni) ter južna 2600 sedežev. Vsi sedeži na vseh tribunah bi naj bili v črni in beli barvi.

Ob dograditvi stadiona bodo nekoliko pomaknili igralno površino, ki bo ogrevana z geotermalno energijo, proti glavni tribuni, še vedno pa bo stadion brez atletske steze. Tudi če bi jo želeli, to ne bi bilo izvedljivo, saj za goloma za atletsko stezo ni prostora. Po načrtu tribune naj ne bi bile sklenjene na SV in JV, vendar je dejstvo, da se načrt dograditve stadiona lahko še vedno v določenih segmentih spremeni in prilagodi. V vsakem primeru pa tribune ne bodo oblikovale kroga, saj bi za slednje morali rušiti del severne in del južne tribune, kar pa po besedah snovalcev projekta niso želeli.

Ob zelo obiskanih tekmah zmanjkuje prostih parkirnih površin, vendar zaenkrat ne načrtujejo gradnje dodatnih parkirišč. Trenutno je v okolici stadiona na razpolago približno 600 parkirnih mest, obstaja pa možnost širitve dodatnih parkirnih mest za severno tribuno, preko potoka Ledava, kjer so danes poljedelske površine. To področje je zanimivo tudi za morebitna dodatna pomožna igrišča.